Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZŐCE

 

Vas megyei község az Őrség északkeleti csücskében, a Szőce-patak két partján fekszik. Rimány falurésszel a Vasi-Hegyhát délnyugati széléhez kapcsolódik. Körmendtől 17 km-re található, a 86-os úttól nyugatra bekötőút vezet a faluba. Vasútállomása a 86-os út mellett, a korábban önálló Rimány területén van. Két főutcája, az Arany János utca Rimányt, a Kölcsey Ferenc utca Főszeget és Ószeget szeli át.

Szőce első okleveles említése 1286-ból származik: Zelche. Szláv eredetű, értelme: kis falu. (Lásd a horvát és a szlovén Selce helységneveket.) Neve eredetileg pataknév is lehetett, amelyet a krónika III. Henrik német-római császár 1051-es magyarországi hadjárata kapcsán említ.

A falu határát két nagy jelentőségű, történelmi út érintette: a Borostyánkő út (római út) és a középkori Magyarország egyik főútvonala, a Székesfehérvárt Itáliával összekötő Király út. (Mondták Katonák útjának, Olasz útnak, helyi hagyomány szerint kerá út-nak.)

Nyugati határában van a közkedvelt Vadása- tó. Lakói magyarok. Legnagyobb lélekszáma 1931-ben volt: 1026 lélek, jelenleg (2007. júl.) 400 fő. A faluban körjegyzőség van. A gyermekek nagy része a nádasdi iskolában tanul. Kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari szolgáltatást egy élelmiszer és egy italbolt nyújt. Egyre jelentősebb, főként nyáron a természeti adottsága révén komoly vonzerővel rendelkező falut látogató turisták, és pihenni vágyó nyaralók száma. Két magánszálláshely és két időszakosan működő tábor biztosít szálláslehetőséget.  A helyi művelődést a templom, a kultúrház és a könyvtár nyújtja.

Szőce község címerén két zöld domb, IV. Bélát szimbolizáló lovas királyalak, valamint a szőcei tőzegmoha látható. (Helyi, népi hagyomány szerint IV. Béla a falut érintő "kerá úton" menekült a dalmát tengerpartra a tatárok elől.)

 

Kép

 

 

A templom

A község legnagyobb műértéke az Árpád-kori Szent András plébániatemplom. A Szőcei Róm. Kat. Plébánia (Szombathelyi Egyházmegyében, 1777. előtt a Győri Egyházmegyében) a legkorábbiak egyike. Filiái: Hegyhátszentjakab, Őrimagyarósd, Szaknyér, korábban Felsőjánosfa is. A templom felújításához kapcsolódó teljes körű falkutatás és régészeti feltárás során (1998-99-ben) ismertté vált a műemlék múltja és rejtett értékei. Eszerint három jelentős építési periódust mutat.

 

Kép

 

A XIII. században épült romanikus stílusú templom kisméretű hajót és egyenes záródású szentélyt foglalt magában. A XV. században Mátyás király korában Szelczey Miklós Vas vármegye alispánja a szentélyt és az oldalfalakat lebontatta és gótikus stílusban megnagyobbítva újjáépítette. A gótikus szentély a nyolcszög öt oldalával záródik. A hajó vízszintes mennyezetet, a szentély csúcsíves boltozatos kapott, amelyet tégla mérőműves bordák tartottak. A szentély három zárófalán egy-egy romanikus stílusjegyeket is mutató gótikus ablak készült. A középsőn ma is megvan a tégla mérőműves csúcsdísz. A gótikus falak külső támpillérekkel épültek. A torony alatt kőbélletes csúcsíves kaput nyitottak. A XVII. században evangélikusok használták a templomot, majd 1733-ban visszakapták a katolikusok és a beszakadt boltozatú szentélyt barokk stílusban csehsüveg boltozattal látták el. Ekkor készült a délnyugati szentélyablak helyén lant alakú barokk ablak, melyet később elbontottak, de nyomai a falban felismerhetők. A déli sekrestye és az északi kápolna mai alakjában a XIX. század más-más korszakában épült.

A legutóbbi renoválás során a római katolikus Egyházközség láthatóvá tette a műemléktemplom építési sorrendjét, stílusjegyeit és műértékeit. Eszerint: a torony és a nyugati homlokzat egy-egy szakasza eredeti XIII. századi, romanikus, az oldalfalak és a szentély XV. századi gótikus. A lebontott román oldalfalak és a szentély a templom új terrakotta padlózatán bemutatva láthatók. Ugyancsak a Mátyás király korabeli oltár téglaalapja is. A belső falakon gótikus ülőfülkék nyomai és a gótikus pasztofórium találhatók. Egyedi érdekességei is vannak a templomnak. A nyújtott szentély padlózata alatt téglából épített kripta van a XVIII. század második feléből. Lakói: egy fiatal édesanya, a koporsó rézverete szerint: Thekintetes Andaházy Anna, és három csecsemő koporsója. A déli falon egy befalazott gótikus ajtó, amelyet később kisebbre vettek és feltehetően a gyászmise után a halottak kivitelére használtak ("halottak kapuja"). Mellette a déli oldalfal mentén Ossarium volt a XVI-XVIII. századból.

A templom körül volt Árpád- kori temetőből előkerült csontokat és koporsómaradványokat temették el ide és föléje, a templomfalához illesztve épületet húztak. (Ossarium=csontház, csonttemető.) Tisztelet az ősöknek, kegyelet a porladó emberi testnek!

 A nyugati homlokzaton kettő, a déli falon egy romanikus résablak van eredeti formájában a gótikus falon. A kapu mellett balról, a torony külső falában, térdmagasságban egy kiálló nagy fekete kő látható. Ez a szégyenkő! Szent István király törvénye szerint, aki a templomban rendetlen viselkedésével megzavarta a szentmisét, azt ki kellett vezetni a templom udvarába és ott vétkéért szégyenkeznie kellett. Ritka helyen található már a szőceihez hasonló kőtérdeplő. Ugyancsak nyugati homlokzaton, a toronytól északra van egy romanikus eredetű kőpad, a koldus padja. A középkori falu népe így is gondoskodott a falu szegényéről, a nyomorékról, hogy itt adtak neki alamizsnát.

A régészeti kutatást és feltárást P. Hajmási Erika, a szombathelyi Savaria Múzeum régésze, a helyreállítást a szőcei Róm. Kat. Egyházközség vezette. A templom új szentélyberendezést és kőkeresztelő kutat kapott, valamint a patrónus, Szent András apostol képét a szentély középső ablakán üvegfestményen, amely Perlaki József üvegfestőművész munkája. A régészeti leletek egy része, valamint az ásatás során a templom belsejében talált 9 ezüstpénz és Mátyás király aranyforintjának fényképe a kápolna belső falán kiállítva látható.

A templom ősi búcsúja Szent András apostol ünnepén, november 30-án van (azt megelőző vasárnap tartják). Új patrónusokat és búcsút a 2000. jubileumi szentévre kapott Szőce község Boldog Szent András és Szent Benedek a zoborhegyi remeték személyében. Ők Szent István király kortársai voltak a Nyitra melletti kolostorban. Az első magyarországi szentek közé tartoznak. Ünnepük és az új szőcei búcsú napja júliusban van. Szőce község felújított ősi templomával tette tiszteletét az ezredfordulón a Megváltó Jézus Krisztusnak és az ezer éves államiságát ünneplő Magyarországnak.   

 

A szőcei tőzegmohás láprét

 

Az Őrségi Nemzeti Park egyik legjelentősebb és leghíresebb fokozottan védett része a szőcei láprét és patakvölgy. A Szőce-patak és az azt kísérő rétek, kaszálók különleges természeti értéke az évszázados hagyományos paraszti gazdálkodásnak (kaszálásra alapozott szarvasmarhatartás) köszönhetően maradt fenn. 

 

Kép

 

A település ma is büszke erre, a falu címerében is tőzegmoha látható. Az egykor nagyobb vízhozamú patak és a dombok alján fakadó több mint kétszáz forrás által átitatott völgyet a helyiek „szélesvíz”-nek, vagy széles vízi rétnek hívták, és így emlegetik ma is. A mainál jóval nagyobb területet kaszáltak, évente kétszer, és emelett alkalmanként legeltették. Az „aranymoha” (tőzegmoha) az idősek elbeszélése szerint 30 évvel ezelőtt magas párnákat alkotott, és nagyobb számban fordult elő. A gazdálkodás részeként ezt is gyűjtötték, alomnak használták az állatok alá. Az álattartás jelentőségének csökkenésével a felhagyott gyepterületek egy része már beerdősült. A megmaradt rész az Őrségi Tájvédelmi Körzet alapításakor állami tulajdonba került, kezelője az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

 

Kép

 

A terület legértékesebb része mindössze 14 ha nagyságú, több kisebb lánca alkotja a völgy alján. Különleges növénytársulások és ritka fajok fordulnak itt elő a sajátságos klimatikus és hidrológiai viszonyok és az évszázados gazdálkodás hatására. Legjelentősebb a tőzegmohás láp, itt több tőzegmoha faj (Sphagnetus sp.) fordul elő, a mohapárnákon a rovaremésztő kereklevelű harmatfű (Drosera rotundifolia) él még kis számban, a magassásos, ingólápos részen megtalálható a tőzegeper (Comarum palustre) és a vidrafű (Menyanthes trifoliata) is. Gazdag és értékes a patak élővilága is: számos ritka tegzes és szitakötőfaj él, fejlődik tiszta vizében. A rét jellegzetes növénytársulása a kékperjés láprét, itt található kígyógyökerű keserűfű (Poligonum bistorta), őszi vérfű (Sanquisorba officinalis), széleslevelű ujjaskosbor (Dactylorhiza majalis), kornistárnics (Doronicum austriacum), fehér zászpa (Veratrum album). Kis egyedszámban fellelhető a zergeboglár (Tollius europeus), az északi sás (Carex hartmannii), csapadékos, bővizű években a széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium) nagyobb foltokban is.

 

Kép

 

Az elmúlt évtizedektől kezdve kiszáradásos folyamat indult meg, a csapadékban szegény időjárás miatt a források vízhozama lecsökkent, sok teljesen eltűnt. Ennek hatására az ismert növénytársulások mellé más, gyakran tájidegen, vagy éppen közönséges növények kezdenek betelepülni és teret hódítani, például a magas aranyvessző, nagy csalán, szeder stb. A kaszálás hiánya a beerdősülésnek kedvez. A rétek gondos kezelésével, a kedvezőbb időjárás visszatértével azonban e sérülékeny élőhely fenntartható, megmenthető hossz útávon is. A Nemzeti park munkáját több civil szervezet segíti: a Kerekerdő Alapítvány (Szombathely) által évente megszervezett szénagyűjtő tábor kézi erővel gyűjti össze a lekerülő szénát, emellett az erdősülést is próbálják visszaszorítani, a budapesti Magyar Biológiai Társaság Fiatalok Természetismereti Klubja pedig több évtizede végez kutatásokat.

A láprét értékeinek megismerése érdekében pallósor lett kiépítve, hogy taposással ne károsítsák az érdeklődők a rétek élővilágát. Előzetes bejelentkezés alapján a Nemzeti Park munkatársai válallják csoportok vezetését, a terület értékeinek bemutatását.

 

Kép

 

Bővebb információ a láprétről:

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
9941 Őriszentpéter, Siska szer 26.
Tel.: 94/548-034
E-mail: orseginp@onp.kvvm.hu
Honlap: http://onp.nemzetipark.gov.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

free trial viagra cialis levitra

(Audinnite, 2022.09.19 02:12)

<a href=http://vtopcial.com/>buy generic cialis online safely</a> For the best results, take the medication between 30 and 60 minutes before sexual activity, with a glass of water

online pharmacy generic cialis

(Outweip, 2022.06.28 12:26)

Yuiboz Amoxicillin Adverse https://newfasttadalafil.com/ - cialis online purchase <a href=https://newfasttadalafil.com/>order cialis</a> Ooqdkx upper arm bone quick forum readtopic cialis none search Mtaeeh https://newfasttadalafil.com/ - cialis 5 mg

generic cialis capsules

(rhitify, 2022.06.28 05:55)

Svwtsd https://newfasttadalafil.com/ - cialis pills for sale Vbprrd <a href=https://newfasttadalafil.com/>buy liquid cialis online</a> Nhdrjz Pfizer Viagra Online Canada Pharmacy Irzrnm https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

Comprar Levitra Mas Barata Kelblef

(Kelblef, 2019.10.07 23:29)

Propecia Consecuencias How To Order Roaccutane In The Usa Buy Orlistat Over The Counter <a href=http://viapill.com>online pharmacy</a> For Sale Hydrochlorothiazide Cephalexin Altace Zyprexa Postitive Direct Coombs I Want To Buy Eal Viagra

Indicaciones De Propecia Kelblef

(Kelblef, 2019.10.06 15:07)

Is Acne A Reaction To Amoxicillin Buy Effexor No Prescription Finasteride Generic Online <a href=http://deantxi.com>cialis for sale</a> Generic Celebrex India

Flagyl 500 Order Lesexobre

(Lesexobre, 2019.09.07 06:38)

Cialis Duracion Ereccion <a href=http://cialonlinecs.com>where to buy cialis online safely</a> Reputable Pharmacies In Mexico Kamagra Online Kaufen Ohne Rezept

Bentyl Antispas With Free Shipping EllDyew

(EllIdiosy, 2019.09.04 21:55)

Cialis 20mg Filmtabletten Einnahme best buy isotretinoin without a script North Dakota Kamagra Estrace <a href=http://asacdz.com>canadian pharmacy cialis</a> Cialis Tablets20mg Meinungen Zu Priligy

Viagra Compro Kelblef

(Kelblef, 2019.03.12 07:55)

Buy Antibiotics Nitrofurantoin Usa Isotretinoin Acne Buy Cheap Amoxil <a href=http://vhsfp.com>viagra</a> Cialis Vendo Albuterol Without Script Tab generic isotretinoin website cod accepted

Heinous blood load (hypertension)

(AUttextbyPetet, 2018.10.12 02:13)

Compression est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre determination bat, il pompe le sang par de vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-feminin-lyrics/

40 Ways to Earlier small Your Blood Influence

(AUttextbyPetet, 2018.09.27 17:04)

Poids est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre coeur bat, il pompe le sang par vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/ordonnance-medicale-cialis/